آموزش نرم افزار napsternetv

ابتدا نرم افزار را از لینک زیر دانلود و نصب کنید
دانلود از  APP STORE
سپس جهت دریافت اشتراک به لینک زیر رفته
دریافت اشتراک
سپس لایسنس خریداری شده را کپی کنید
حال برنامه napsternetv را اجرا کنید و مانند ویدیو عمل کنید

آموزش نرم افزار OneClick

ابتدا نرم افزار را از لینک زیر دانلود و نصب کنید
دانلود از  APP STORE
سپس جهت دریافت اشتراک به لینک زیر رفته
دریافت اشتراک
سپس لایسنس خریداری شده را کپی کنید
حال برنامه OneClick را اجرا کنید و مانند ویدیو عمل کنید

روش دوم : Fair Vpn

اگر با روشهای بالا متصل نشدید Fair Vpn امتحان کنید

دانلود از  APP STORE
مانند ویدئو عمل کنید

دریافت اشتراک